Page 106

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

som förklarar varför så många kvinnor tidigt skaffar barn och sedan alltfler. I området finns mammor som säger att när de är med barn är det den enda tiden som de är fredade mot slag. En svårighet är väl att vara professionell och inte bli uppäten av problemen och tänka att barnen ska få flytta hem till mig? —  Jag måste tillåta mig att vara blödig. Jo, men samtidigt måste du ha det andra livet utanför. —  Ja, och banne mig att jag har lärt mig det i min clownroll, när jag var sjukhusclown. För sex-sju år sedan var jag livrädd när jag skulle gå in i det eterdoftande helvetet. Inte nog med att jag gick in där utan att vara sjuk eller ha någon vän som var sjuk, jag kom dit i för korta, rutiga byxor, ett par stora skor, målad i ansiktet och skulle vara kul i detta dödens väntrum. Vad hade jag gett mig in på? Efter hand upptäckte jag att i en jävlig situation med rädsla och smärta och oro och ångest verkade den här clownen kunna bära hur mycket som helst. Den figuren har inget bagage, han är blank och nyfiken och förvånad inför det mesta. ”Va, har dom tagit bort ditt ben?” Att få en flicka att skratta då…   När allting togs av, när den här professionelle clownen gradvis försvann och limmet torkades bort var det som om han, Knutte, fick behålla dagens grejer. Inte allt – jag är inte tokig – men väldigt mycket! Nästa gång jag packade upp Knutte och återskapade honom hade han glömt det. Det är tufft för alla här i livet. Hur kul är det att bli gammal och avsluta ett liv, göra bokslut? I kommunens alla satsningar och projekt utgår man ifrån att förvaltningar och anställda tillhör någonting friskt, någonting eftersträvansvärt. ”I min professionella 104 roll är jag normal.” Jag tror inte att det finns något sådant. Ödmjukheten lyser med sin frånvaro. Begreppet förvaltning kan man fundera mycket över. —  Usch. ”Vad gör du?” ”Jag förvaltar en grupp människor.” Det är mycket som lever kvar från feodala tidevarv.


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above