Page 105

Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved

automatik utan det är något som jag är tvungen till. Jag är snarare processledare än projektledare. Och processen är ett konstverk – ett musikstycke, en teaterpjäs, en lerklump, en tavla. Den lever sitt eget liv, men jag kan gå in med jämna mellanrum och säga: ”Det är för mycket svart färg i högra hörnet, ni får sätta en röd klump någon annanstans och väga upp det, annars funkar det inte.” Det är väldigt dynamiskt och känslomässigt. Det är kanske inte den enklaste vägen att gå, men jag kan inget annat. Vad tycker du att du är bra på i det här sammanhanget? —  Jag fungerar nog i hög grad som dörröppnare mellan grupper, som något slags tunnel, ett slags grenrör. Jag är också inspiratör, problemlösare. En manegekrattare med uppgift att göra spelytan klar, att skapa förutsättningar. Jag ställer plötsligt fram en ny vit duk, så att man kan se flödet och processen. Jag fick en gång hjälp med att kliva utanför mig själv och titta på mig utifrån. Det är en enorm lärdom, att kunna kliva ur ramen med jämna mellanrum. Som clown trollar du på alla möjliga sätt? —  Det är det konstnärliga. Det har jag fått av clownen och jag tror att jag har det med mig in i den Lasse-roll som barn, seniorer och anhöriga uppfattar. När jag är ute och projektar med politiker och tjänstemän beter jag mig mer som jag lärde mig när jag satt som politiker i stadsdelsfullmäktige. Men här inne i vår process tror jag att clownen som väsen har betydelse. Det är lätt för vuxna att fastna i vuxenvärldens spel. Även om det inte händer något är det väldigt mycket spel mellan vuxna. Sex. Prestige. Status. Det gäller att inte tillåta sig att fastna i det spelet utan att vara könlös. Att bara vara en Lasse, som mycket väl kan vara en clown. Att bara vara en Lasse och att vara nöjd med att man har ett annat liv också, utanför Seved. Det gäller för mig att stå emot och inte dra in det livet här. Jag vill inte vara riddaren på den vita springaren.   Det kommer hit anhöriga med livssituationer som är fruktansvärda. Jag har fått mig till livs en sanning som bekräftats av flera; 103


Flower Power - Om Barn i Stan och det som gror på Seved
To see the actual publication please follow the link above