Hem

KULTUR & TRADITION

 

Det primära syftet med SoDaNo-projektet är att lyfta fram, synliggöra och utveckla kunnandet om somalisk dans, och därigenom dels motverka den somaliska gruppens utanförskap och dels förebygga extremism och radikalisering bland unga i den somaliska gruppen.

 

Projektets metoder och aktiviteter genomsyras av konstnärlig kvalitet, jämställdhet och tillgänglighet, inkludering av personer med funktionsnedsättning samt spridning, tillgängliggörande och fortlevnad. I projektet förenas olika kompetenser (föreningar, professionella, volontärer) och skapar en gemensam utveckling och förändring tillsammans, med samma mål och riktning.

 

Projektet genomförs av Hidde Iyo Dhaqan och Somaliska freds- och skiljedomsföreningen (Malmö); Puntland Diaspora Forbund i Danmark, Somalisk kvindeforening, GoBaad Folkedanse, och Hiil Naafo (Danmark); Puntland Community ry (Finland; samt Puntland Diaspora Forbund (Norge).

 

SoDaNo genomförs med ekonomiskt stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.

EREB på Etnografiska museet i Stockholm

 

Söndagen den 18 april var vi på Etnografiska museet i Stockholm och presenterade vår alldeles nya bok på somaliska – ”Codadkeenna, sawirradeenna” – som är en översättning av ”Egna röster, egna bilder”.

Det blev en mycket lyckad presentation med intresserad publik i museets hörsal. Vår rollup-utställning ”Egna röster, egna bilder” mötte besökarna i entréhallen och inne i hörsalen presenterades EREB-projektet och den översatta boken av Mohamed Yassin och Lars Åberg.

Det blev många frågor från publiken om både projektet och om Somalia.

Vår presentation var en del av Etnografiska ”Afrikanska familjedag” och under dagen hade museet mer än 700 besökare.

Dagen innan, på lördagen, hade Mohamed Yassin, Abdinasir Mohamed Hassan och Anisa Abdirahman Dahir släpat med sig utställningen och massor av tunga böcker på tåget från Malmö till Stockholm – en hjältemodig insats för att sprida kunskap!

Föreningen Hidde Iyo Dhaqan driver Tjejer kan. Det övergripande målet med projektet är att stärka, utbilda och coacha flickor och unga kvinnor med somalisk bakgrund, så att de kan verka som ledare i projekt, föreningar, företag och i övrigt i samhället.

 

Projektets målgrupp är unga kvinnor mellan 15-25 år med främst svensk-somalisk bakgrund boende i Malmö.

 

Tjejer Kan-projektet genomförs i samarbete med, Coompanion i Skåne, Yalla Trappan, Imagenes del Sur, Rädda Barnen, Somaliska freds- och skiljedomsföreningen samt Enter - Stadsmissionens mötesplats för tjejer 13-20

 

Arvsfondsprojektet Tjejer kan pågår mellan 1 augusti 2016 och 31 juli 2019.

www.tjejerkan.org

EREB på Internationella bokmässan i Botkyrka

 

Torsdagen den 23, fredagen den 24 och lördagen den 25 april medverkade Hidde Iyo Dhaqan vid den Internationella bokmässan i Botkyrka strax söder om Stockholm. Mässan ägde rum i biblioteket i Hallunda centrum och det kom massor av folk för att bläddra i böcker, titta på utställningar och lyssna till poeter och andra författare.

Genom att vi kom tidigt till biblioteket fick vi möjlighet att sätta upp utställningen ”Egna röster, egna bilder” på bästa plats i entréhallen där alla besökare passerade. Våra fina, färgstarka rollups imponerade och fick väldigt många att stanna och titta. Vi hade också bokbord mitt i entréhallen där vi presenterade vår nya översättning av ”Egna röster, egna bilder”, ”Codadkeenna, sawirradeenna”. Här skapades många värdefulla kontakter, både med somaliska besökare och med bibliotekarier från när och fjärran. Bland annat ledde detta till en större beställning av den somaliska boken från ett bibliotek i Oslo.

Bokbordet sköttes av Anisa Abdirahman Dahir, Abdinasir Mohamed Hassan och Lars Åberg, och det enda som var tråkigt var att vi inte hade med oss ännu fler exemplar av boken på svenska. Efterfrågan är fortfarande stor.

EN IDEELL FÖRENING

FÖR KULTUR & MÖTEN

En mötesplats i Malmö som, prövar nytt, samverkar, skapar verksamheter och projekt.

 

BISAM

 

 

 

Bi- och insektsodling i samverkan

Målen med BISAM-projektet är dels att utveckla en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter, och dels att utveckla nya pedagogiska metoder och material för bi- och insektsodling där barn engageras i frågor kring hållbar utveckling och konkret miljöarbete.

Hemsidan: KLICKA HÄR

EGNA RÖSTER EGNA BILDER

 

”Egna röster, egna bilder” (EREB) har varit ett Arvsfondsprojekt med ambitionen att återberätta och formulera en modern historia som gått upp i rök. Mer än tjugo år av inbördeskrig har förött Somalia, det kollektiva minnet är selektivt och redan delvis utraderat. Egna röster, egna bilder fortsätter leva vidare av egen kraft.

Hemsidan: KLICKA HÄR

LÄS LEK LÄR

 

 

 

Läs Lek Lär är ett pågående läsfrämjandeprojekt som leker med ord, meningar och uttryck. Där man läser och pratar om olika böcker och barnen lär sig både svenska och somaliska.

Läs Lek Lär riktar sig till svensksomaliska barn, 2-9 år, och deras föräldrar. Projektet genomförs med stöd av Statens Kulturråd, Stiftelsen Solstickan, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden.

 

HAND i HAND

 

 

 

Hjärtlig välkommen till hand i hand café i Malmö. Där människor och kultur möts. Där åsikter och upplevelse byts. Där kontakt och vänskap skapas.

Syftet med projektet Hand I Hand är att göra det möjligt för svensksomaliska barn och unga med och utan funktionsnedsättning att organisera sig självständigt och öka sitt inflyttande och sin delaktighet i samhället. Det görs genom återkommande sociala, fysiska och kulturella aktiviteter.

Facebook: KLICKA HÄR

Utan alla vänner från olika delar av vår värld, samarbetspartners, antagonister, nyfikna, fonder, folkhögskolor, ministrar, barn, unga, kungligheter, dansare, mammor, kulturarbetare, medelålders, universitet, äldre, kommunalråd, grannar, kompisar, politiker, högskolor, tjänstemän, poliser, bingotanter, bidragsgivare, områdeskoordinatorer, projekt, eldsjälar, pappor, journalister, stadsodlare, vilsna, biodlare, ministrar och alla er andra vore vi ingenting. Tack alla som för vår verksamhet framåt!

NÄR SOMALIER

SJÄLVA BERÄTTAR

 

Hidde Iyo Dhaqan genomför 2014-15 projektet ”När somalier själva berättar – för försoning och i förening”. Syftet med projektet är att överbrygga konflikter och skapa försoning och förening i den somaliska gruppen. Med hjälp av kulturella verktyg i form en webutställning och en faktabaserad intervjubok på somaliska, ges barn, unga och vuxna i den somaliska gruppen kunskaper och fakta om Somalias historia, samtid och kultur. Målgrupperna är barn, unga och vuxna somalier boende i Sverige liksom miljoner somalier i den globala diasporan och i Somalia.

Projektet genomförs med stöd från Fredsmiljonen/Folke Bernadotteakademin.

UNG VISION

 

Vi har under åren 2007 - 2010 genomfört ungdomsprojektet Ung Vision, med syftet att stimulera ungdomar med invandrarbakgrund att göra positiva val i livet, genom att utveckla deras intresse för fysiska aktiviteter och kreativt skapande i gemenskap med andra ungdomar. Gemenskapen i Ung Visions olika aktiviteter betyder mycket för ungdomarna; att få vara med och göra roliga saker tillsammans med kompisar är en stark drivkraft . Och att som förälder veta att ens barn har en meningsfull och trygg fritidsverksamhet är minst lika viktigt.

BARN I STAN

 

Mellan 2008-2011 drev vi Arvsfondsprojektet Barn i stan. Verksamheten kom att bli ett startskott för stadsodlingen. Det kunde egentligen blivit vad som helst av detta. Nu tänker vi att en dörr på glänt är viktigare än en färdig historia. Möjligheter inom räckhåll, ett mellanrum som vidgas.

Barn i Stan lever sitt eget liv, både som handfast praktik och skimrande fantasi. Mängder med stadsodlingar har startat upp och sprider metoden och våra egna odlingar prunkar. Kan man säga att det offentliga rummet har fått en chans att bli en smula mera magiskt? Det kunde man inte tro för ett par år sedan, men nu har det hänt.

BESÖKSADRESS

Sevedsgatan 12

214 45 Malmö

 

 

 

KONTAKT

+ 00 46( 0)707456687

hidde.dhaqan@spray.se

 

POSTADRESS

Hidde Iyo Dhaqan

Box 4530

203 20 Malmö

 

Copyright © All Rights Reserved